DiP - Internet
Internet  >>
Grafika  >>
Informacje  >>
Kontakt  >>

SPAM - niechciana reklama

Na naszym serwerze jest możliwe filtrowanie poczty pod kątem SPAMu (masowo wysyłanej, nachalnej reklamy). W celu uruchomienia filtrowania dla swojego konta należy zalogować się do panelu webmaila, następnie wybrać "Opcje" i kolejno "SpamAssassin - Ustawienia Personalne". W tym panelu można zdefiniować czy poczta uznana za spam ma być tylko oznaczana czy też automatycznie kasowana, można określić z jakich adresów przesyłki mają być bezwzględnie przyjmowane a z jakich zawsze odrzucane, oraz ustawić wiele innych zaawansowanych opcji filtrowania. Każda z opcji jest dość dokładnie opisana, dzięki czemu nawet niezbyt zaawansowany użytkownik powinien sobie poradzić z konfiguracją.

Chociaż całkowite wyeliminowanie SPAMu wydaje się być niemożliwe, to jednak nasze filtry są w stanie w znacznym stopniu ograniczyć to uciążliwe zjawisko.

 

© 1998-2005 DiP · Ostatnia aktualizacja: 22-10-2013, 12:12:38